Advokátní kancelář

KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Advokátní kancelář Pelikán & Schelle

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblastech práva občanského, práva obchodních společností, práva veřejných zakázek a soutěžního práva, správního práva, trestního práva, rozhodčích řízení, pracovního práva, práva nemovitostí, jakož i rodinného a dědického práva. Součástí právních služeb je nezbytně zastupování před soudy a příslušnými orgány v rámci jejich rozhodovací činnosti.

Know - how naší advokátní kanceláře vychází ze zkušeností jejich členů, které jsou postaveny jednak na působení  v předních českých advokátních kancelářích, jakož i na dlouholetých zkušenostech získaných v rámci působení ve státní sféře. Členové naší advokátní kanceláře dbají na vysoký standard poskytování právních služeb, který je kromě praktických zkušeností zajištěn získaným vzděláním na českých i zahraničních univerzitách a to nejen v oboru práva, ale i strategického řízení.

Členové naší advokátní kanceláře se snaží uplatňovat své znalosti a poznatky nejen v rámci přímého právního poradenství klientům, ale i v rámci své pedagogické činnosti, a to jak pro vysokoškolské studenty, tak pro širší veřejnost prostřednictvím předních českých vzdělávacích agentur.

Součástí naší práce je i poskytování právních služeb pro bono, což uplatňujeme zejména v rámci školení základů práva na středních školách prostřednictvím Weyrovy akademie práva, jakožto neziskové organizace založené za účelem podporovat a rozvíjet společenskou diskuzi a vzdělání v oboru práva, a to jak pro odbornou, tak i pro občanskou veřejnost.