O nás

.

• Občanské právo
• Právo obchodních společností
• Právo veřejných zakázek
• Soutěžní právo
• Správní právo
• Soudní spory včetně zastupování před příslušnými úřady v rámci jejich rozhodovací činnosti
• Rozhodčí řízení
• Trestní právo
• Pracovní právo
• Právo nemovitostí
• Právo duševního vlastnictví 

• Rodinné právo
• Dědické právo
• Sousedské spory
 


V rámci naší činnosti disponujeme ověřovacími knihami vydanými Českou advokátní komorou, což nám umožňuje poskytovat služby ověřování podpisů se stejnými účinky jako ověřování podpisů ze strany příslušných úřadů, příp. notářů. Naši advokáti disponují účty pro zajišťování advokátních úschov, které je možné využít např. při uzavírání smluv souvisejících s převody nemovitostí.
Vzhledem k tomu, že naši advokáti dlouhodobě působí v oblasti lektorské činnosti pro přední české lektorské společnosti a vysoké školy v oblasti práva, poskytujeme našim klientům služby zajištění přednášek, odborných diskuzí a seminářů zejména z oblasti občanského práva, práva obchodních společností a práva veřejných zakázek.
V rámci našich služeb dále nabízíme zpracování odborných stanovisek, compliance či zpracování interních předpisů v oblasti veřejných zakázek a práva obchodních společností.