JUDr. Andrea Pelikánová Schelle

.

Monografie

1. Schelleová, A. (členka autor. kol.): Die Entwicklung der Organisation der modernen tschechischen öffentlichen Verwaltung. München (SRN), GRIN Verlag 2009. 452 s. (ISBN 978-3-640-37672-8)
2. Schelleová, A. (členka autor. kol.): Demokratizace českého právního řádu (1989 - 2009). Ostrava, KEY Publishing 2009. 130 s. (ISBN 978-80-7418-036-1)
3. Schelleová, A. (členka autor. kol.): The Process of Democratization of Law in the Czech Republic (1989 - 2009). Rincon (USA), The American Institute for Central European Legal Studies 2009. 204 s. (ISBN 978-0-615-31580-5)
4. Schelleová, A. (členka autor. kol.): النظام الدستوري في جمهورية التشيك (The Constitutional System of the Czech Republic). Manama, Bonn, Florianopolis, New York, Scientia Bonnensis 2009. 148 s. (ISBN 978-3-940766-24-3)
5. Schelleová, A. (členka autor. kol.): Демократизация чешских правовых норм (1989 - 2009). Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga 2009. 171 s. (ISBN 5-986-74-019-X)
6. Schelleová, A. (členka autor. kol.): Контитуційна система Чеської Республіки. Dnepropetrovsk (Ukrajina), Nauka ta ovita 2009. 174 s. (ISBN 978-966-8736-05-6)
7. Schelleová, A. (členka autor. kol.): चेक गणतंत्र का संवैधानिक सिस्टम. Margao (Indie), CinnamonTeal Print and Publishing Services 2009. 174 s. (ISBN 978-93-80151-21-2)
8. Schelleová, A. (členka autor. kol.): Demokratisierung der tschechischen Rechtsordnung (1989 - 2009). München (SRN), Verlag Dr. Hut 2009. 175 s. (ISBN 978-3-86853-282-1)
9. Schelleová, A. (členka autor. kol.): الحموق العموميت في تشيكيا. Cairo (Egypt), Al Hadara Publishing 2009. 234 s. (ISBN 978-977-476-035-8)
10. Schelleová, A. (členka autor. kol.): The Process of Democratization of Law in the Czech Republic. London (Velká Británie), STS Science Centre Ltd. 2010. 132 s. (ISBN 978-0-9564777-0-5)
11. Schelleová, A. (členka autor kol.): Přehled obchodního práva. Ostrava, KEY Publishing 2010. 102 s. (ISBN 978-80-7418-072-9)
12. Schelleová, A. (členka autor. kol.): A Brief Introduction to Czech Commercial Law. München (SRN), Verlag Dr. Hut 2010. 117 s. (ISBN 978-3-86853-604-1)
13. Schelleová, A. - Schelle, K.: Competition Law in the Czech Republic (History and Present). München (SRN), Verlag Dr. Hut 2010. 58 s. (ISBN 978-3-86853-648-5)
14. Schelleová, A. (členka autor. kol.): Commercial Law in the Czech Republic. London (Velká Británie), STS Science Centre Ltd. 2010. 101 s. (ISBN 978-0-9564777-3-6)
15. Schelleová, A. - Schelle, K.: Competition Law in the Czech Republic (History and Present). London (Velká Británie), STS Science Centre Ltd. 2010. 41 s. (ISBN 978-0-9564777-6-7)
16. Schelleová, A. (členka autor. kol.): An Overview of the Czech Commercial Law. Bloomington (Indiana - USA), Trafford Publishing 2010. 152 s. (ISBN 978-1-4269-4618-9)
17. Шеллеова А. - Шелле К.: Охрана экономической конкуренции в Чешской Республике (история и современность). Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga 2010. 47 s. (ISBN 5-98674-007-6)
18. Schelleová, A. (členka autor. kol.): Il Sistema Constituzionale della Repubblica Ceca. Milano (Itálie), Ledizioni Ledi Publishing 2011. 180 s. (ISBN 978-88-95994-53-6)
19. Schelleová, A. (členka autor. kol.): The Constitutional Systém of the Czech Republic. Kaunas (Litva), Technologija 2011. 223 s. (ISBN 978-9955-25-933-6)
20. Schelleová, A. (členka autor. kol.): Systém konstytucyjny Republiki Czeskiej. Kraków (Polsko), Proksenia 2011. 151 s. (ISBN 978-83-60789-32-2)
21. Schelleová, A. (členka autor. kol.): Stručný přehled organizace státního mechanismu České republiky. Bratislava (Slovensko). Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2011. 84 s. (ISBN 978-80-970836-1-8)
22. Schelleová, A. (členka autor. kol.): Přehled českého obchodního práva. Bratislava (Slovensko), Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2012. 106 s. (ISBN 978-80-970836-8-7)
23. Schelleová A. (členka autor. kol.).: Czech Commercial Law. Kraków (Polsko), Wyzsza Szkola Bezpieczeństwa Pubicznego i Indiwidualnege "Apeiron" w Krakowie 2012. 130 s. (ISBN 978-83-930321-8-1)
24. Schelleová, A. (členka autor. kol.): Ustavno uredenje Češke republike. Bački Petrovac (Srbsko), Srbsko razvojno udruženje 2013. 166 s. (ISBN 978-86-916257-4-0)
25. Schelleová, A.: Nejčastější problémy ve veřejných zakázkách nejen pro sektorové zadavatele, Linde Praha, květen 2014, 120 s. (ISBN 978-80-7201-857-4)
26. Schelleová, A. (členka autor. kol.): Vzory obchodních smluv a podání pro podnikatelskou praxi, Linde Praha, říjen 2014, 392 s. (ISBN 978-80-7201-951-9)
27. Schelleová, A. (členka autor. Kol.): Vzory smluv pro podnikatelskou praxi. Praha: Leges, 2015

Učebnice

1. Schelleová, A. (členka autor. kol.): Právo pro ekonomy. Ostrava, KEY Publishing 2009. 380 s. (ISBN 978-80-7418-037-8)
2. Schelleová, A. (členka autor. kol.): Základy práva pro pedagogy I. Ostrava, KEY Publishing 2009. 254 s. (ISBN 978-80-7418-023-1)
3. Schelleová, A. - Schelle, K. - Tomancová, J.: Správní právo. Boskovice, ALBERT 2009. 137 s. (ISBN 978-80-7326-161-0)
4. Schelleová, A. (členka autor. kol.): Dějiny české veřejné správy. Plzeň, Aleš Čeněk 2009. 314 s. (ISBN 978-80-7380-203-5)
5. Schelleová, A. (členka autor. kol.): Základy práva (nejen) pro školy. 2. vyd. Boskovice, ALBERT 2010. 305 s. (ISBN 978-80-7326-183-2)

Studie a články

v odborných časopisech a sbornících

1. Schelleová, A. - Schelle, K.: K vývoji právní úpravy ochrany hospodářské soutěže, Obchodní právo, 15, 2006, č. 12, s. 8 - 11. (ISSN 1210-8278)
Publikováno rovněž In: Soubor publikovaných příspěvků k historii soukromého práva. Brno, The European Society for History of Law 2010, s. 129 - 132. (ISBN 978-80-904522-3-7)
2. Schelleová, A.: Úvod do problematiky veřejných zakázek In: Dny práva - 2008 - Days of Law (Sborník z 2. ročníku mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity). Brno, Masarykova univerzita 2008, s. 1278 - 1301. (ISBN 978-80-210-4733-4)
3. Schelleová, A. - Schelle, K.: Development of the Legal Regulations of the Protection of Economic Competition in the Czech Republic, СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК - Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: pravo, psichologija, 2009, No 2, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 82 - 86. (ISSN 1561-6886)
4. Schelleová, A. - Schelle, K., jr.: Strategická analýza řízení advokátní kanceláře. In: Právní a ekonomické problémy současnosti IX. Ostrava, KEY Publishing 2009, s. 22 - 47. (ISBN 978-80-7418-027-9)
5. Schelleová, A. - Schelle, jr.: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v době předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. In: Aktuální otázky práva ČR a EU 2009 (Sborník referátů z modulu "Aktuální otázky práva ČR a EU" studia LLM in Czech Business law in the European Union na B.I.B.S., a. s. ve školním roce 2008/2009). Ostrava, KEY Publishing 2009, s. 63 - 76. (ISBN 978-80-7418-035-4)
6. Schelleová, A.: Aktuality v oblasti veřejných zakázek. In: COFOLA 2009: the Conference Proceedings (from the third year of the international conference of doctoral students and young scholars held by Masaryk University, Faculty of Law on 27. - 29. 5. 2009 in Brno, the Czech Republic). Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 40 - 45. (ISBN 978-80-210-4821-8)
7. Schelleová, A. - Schelle, K.: The Development of Public Administration in the Czech Republic between 1989 and 2009 - I., Приднепровский научный вестник (Pridneprovsky research journal), 2009, № 8 (97), Dněpropetrovsk (Ukrajina), Nauka i obrazovanie, s. 5 -17. (ISSN 1561-6940)
8. Schelleová, A. - Schelle, K.: The Development of Public Administration in the Czech Republic between 1989 and 2009 - II., Приднепровский научный вестник (Pridneprovsky research journal), 2009, № 9 (98), Dněpropetrovsk (Ukrajina), Nauka i obrazovanie, s. 84 - 89. (ISSN 1561-6940)
9. Schelleová, A.: Zadávání tzv. zelených veřejných zakázek neboli zakázek šetrných k životnímu prostředí. In: Právní a ekonomické problémy současnosti XI. Ostrava, KEY Publishing 2009, s. 118 - 123. (ISBN 978-80-7418-046-0)
10. Schelleová, A. - Schelle, K.: Transformation of the public administration from 1989 to 2009. In: Právní a ekonomické problémy současnosti XII. Ostrava, KEY Publishing 2009, s. 37 - 52. (ISBN 978-80-7418-050-7)
11. Schelleová, A.: Úvod do problematiky veřejných zakázek. In: Dny práva - 2009 - Days of Law (Sborník příspěvků - the conference proceedings - 3. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity - The third year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law). Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 1620 - 1624. (ISBN 978-80-210-4990-1)
12. Schelleová, A.: Priority Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v průběhu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro oblast veřejných zakázek. In: Pocta Petru Průchovi. Praha, Vysoká škola aplikovaného práva 2009, s. 167 - 171. (ISBN 978-80-86775-22-7)
13. Schelleová, A.: Overview of the Office for the Protection of the Competition concerning public procurement and rewarding procedures, Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 1, 2010, No. 1, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 63 - 65. (ISSN 2043-085X)
14. Schelleová, A.: Zákaz zneužití správního uvážení v rámci rozhodovacích pravomocí správních orgánů, Právo, ekonomika, management, 1, 2010, č. 3, s. 97 - 101. (ISSN 1804-3550)
15. Schelleová, A.: Ban on the abuse of administrative discretion within the scope of the decision-making powers of administrative bodies, Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 1, 2010, No. 2, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 14 - 17. (ISSN 2043-085X)
16. Schelleová, A.: Priorities in the Area of Public Procurement during the Czech Presidency of the Council of European Union. In: Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej (Plaszczyzny - wymiary - kierunki). Toruń (Polsko), Wyzsza szkola bankowa i Wydawnictwo Adam Marszalek 2010, s. 312 - 316. (ISBN 978-83-7611-746-1)
17. Schelleová, A.: Elektronizace veřejné správy. In: Dny práva - 2010 - Days of Law (4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity - The fourth year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law, Sborník příspěvků - the conference proceedings). Brno, Masarykova univerzita 2010, s. 239 - 246. (ISBN 978-80-210-5305-2)
18. Schelleová, A. - Kalamár Š. - Svoboda, I.: Trestné činy z nenávisti jako projevy politického extremismu, Právo, ekonomika, management, 2, 2011, č. 2, s. 13 - 25 (ISSN 1804 - 3550)
19. Schelleová, A.: Korupce při zadávání veřejných zakázek, Právo, ekonomika, management, 2, 2011, č. 3, s. 2 - 5. (ISSN 1804-3550)
20. Schelleová, A. - Svoboda, I. - Kalamár, Š.: Hate Crimes as Manifestations of Political Extremism, Journal of Criminal Law and Public Prosecution, 2, 2011, No. 1, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 38 - 45. (ISSN 2045-9246)
21. Schelleová A. - Schelle, K.: Co by měli znát podnikatelé o problematice veřejných zakázek a činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. In: Znalosti pro tržní praxi 2011. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2011, s. 43 - 49. (ISBN 978-80-87533-02-4)
22. Schelleová, A.: Korupce při zadávání veřejných zakázek. In: Korupcia - právne a ekonomické aspekty (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 7. - 8. Júna 2012, Podhájska, Slovenská republika). Podhájska (Slovensko), Eastern European Development Agency n.o. 2012, s. 224 - 228. (ISBN 978-80-89608-00-3)
23. Schelleová, A.: Soudní kontrola veřejné správy. In: Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Ostrava, KEY Publishing 2012, s. 953 - 962. (ISBN 978-80-7418-144-3)
24. Schelleová, A.: Veřejné zakázky jako nejvyhledávanější důvod korupce. In: Korupce - včera a dnes (Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a The European Society for History of Law). Ostrava, KEY Publishing 2013, s. 138 - 142.
25. Schelleová, A.: Zásady 3E a další pravidla jednacího řízení bez uveřejnění, Veřejné zakázky v praxi, 4, 2013, listopadu, s. 38 - 42. (ISSN 1805-8523)
26. Schelleová, A.: Zákonné výjimky pro použití in-house výjimky, Veřejné zakázky v praxi, 2, 2014
27. Schelleová, A.: Přechod akciových společností na novou právní úpravu, Statutární zástupce firmy, únor 2014
28. Schelleová, A - Pelikán, M..: Uzavírání rámcových smluv a dodatků podle nového občanského zákoníku, Veřejné zakázky v praxi, březen 2014
29. Schelleová, A.: Jak ovlivní nová evropská směrnice zadávání veřejných zakázek, Právní rádce, 3, 2014
30. Schelleová, A.: Nová právní úprava z pohledu spol. s r. o., Statutární zástupce firmy, duben 2014
31. Schelleová, A.: Soutěžení zvláště složitých plnění ve veřejných zakázkách, Veřejné zakázky, 1, 2014
32. Schelleová, A. - Pelikán, M.: Sociální a environmentální aspekty při zadávání veřejných zakázek, Veřejné zakázky v praxi, květen 2014
33. Schelleová, A.: Možnosti zadávání VZ mimo režim ZVZ, Veřejné zakázky v praxi, září 2014
34. Schelleová, A. - Trojek, D.: Dělení veřejných zakázek v praxi: kdy ano, a kdy ne?, Veřejné zakázky v praxi, leden 2014
35. Schelleová, A. - Vybrané otázky zadávání veřejných zakázek ve světle současné a nadcházející právní úpravy, Rekodifikace a praxe, 2016Recenze
1. Schelleová, A.: Marek Karel; Průcha Petr: České stavební právo v evropském kontextu. Brno, Masarykova univerzita 2009. 451 s. Rec.: Právní fórum, 7, 2010 č. 3, s. 175.
2. Schelleová, A.: České stavební právo v evropském kontextu (autoři Doc. JUDr. Karel Marek, CSc., Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., 451 stran, vydala Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2009, ISBN 978-80-210-4958-1). Rec.: Státní zastupitelství, 8, 2010, č. 4, s. 31.
3. Schelleová, A.: Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny (autor Mgr. David Dvořák, LL.M., Veřejné zakázky v praxi, 2014)

Konference - příspěvky

1. Schelleová, A.: Úvod do problematiky veřejných zakázek In: Dny práva - 2008 - Days of Law, 2. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity). Brno, Masarykova univerzita 2008
2. Schelleová, A.: Aktuality v oblasti veřejných zakázek. In: COFOLA 2009: the Conference Proceedings (from the third year of the international conference of doctoral students and young scholars held by Masaryk University, Faculty of Law on 27. - 29. 5. 2009 in Brno, the Czech Republic). Brno, Masarykova univerzita 2009
3. Schelleová, A.: Úvod do problematiky veřejných zakázek. In: Dny práva - 2009 - Days of Law (3. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity - The third year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law). Brno, Masarykova univerzita 2009
4. Schelleová, A.: Priorities in the Area of Public Procurement during the Czech Presidency of the Council of European Union. In: Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej (Plaszczyzny - wymiary - kierunki). Toruń (Polsko), Wyzsza szkola bankowa i Wydawnictwo Adam Marszalek 2010
5. Schelleová, A.: Elektronizace veřejné správy. In: Dny práva - 2010 - Days of Law (4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity - The fourth year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law Brno, Masarykova univerzita 2010
6. Schelleová, A.: Fórum českého stavebnictví 2014, 10. Ročník Fóra českého stavebnictví v Praze
7. Schelleová, A.: Rizika v praxi veřejných zakázek v předvečer nového zákona o veřejných zakázkách, Praha 2014
8. Schelleová, A.: Konference ředitelů projektových společností, 4. ročník, Praha 2014