Odborná činnost

.

Věnujeme se přednáškové činnosti zejména v oblasti práva obchodních společností, veřejných zakázek a soutěžního práva.

Seznam publikační činnosti je v samostatných odkazech.