Rozhovor Andrey Pelikánové Schelle pro odborný časopis "Verejné obstaravania v kocke"
.